รายละเอียดวีดีโอ

ระบำโบราณคดีชุดสุโขทัย ที่มีผู้แสดงมากที่สุดในโลก ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
หมวดหลัก : ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา

-