ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ยูโทเปีย (Utopia)
หมวด : วรรณกรรมคลาสสิค
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สมมติ
ผู้แต่ง : เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รางวัลหนังสือติดดาวปี 2561 จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ยูโทเปีย' นวนิยายคลาสสิคของ เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More) นักเขียน นักการเมือง นักมนุษยนิยม และนักบุญผู้เรืองนามจากศตวรรษที่ 16 นวนิยายที่ไม่มีสังคมใดเป็นเหมือนอย่างที่เขากล่าวอ้าง ซึ่งถือเป็นต้นแบบ หรือที่มาของคำว่า utopia หรือ 'สังคมอุดมคติ' ที่เราๆ ท่านๆ ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใคร่ครวญอย่างไม่เร่งรีบแล้วไซร้ มอร์เองได้บอกกล่าวอย่างอ้อมๆ อยู่ในชื่อ 'ยูโทเปีย' ว่า 'ที่ที่ดี' และ 'ที่ที่ไม่มีอยู่จริง' คือสถานที่เดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ไยผู้คนจึงเหมือนคนอกหัก ไม่ได้ดั่งใจ ไม่ได้อย่างที่ต้องการ ทั้งๆ ที่ไม่มีความหวังอยู่แล้วแต่เริ่มต้น! กล่าวได้ว่า คุณูปการที่สำคัญยิ่งของยูโทเปียนอกจากการเสนอความคิดที่สมบูรณ์พร้อมแก่ผู้อ่านแล้ว ยูโทเปียยังทำให้เราต้องตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความดีงาม ว่าถึงที่สุดแล้ว ผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม จะอยู่กันอย่างไรกับความเลวทราม ต่ำช้า ชั่วร้าย ที่ทุกคนต่างก็ประดามีกันทั่วถ้วน! กล่าวอีกนัยได้ว่า ยูโทเปีย ทำให้เราเห็นถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขมากมายที่เรากำลังเผชิญอยู่ในสังคม ทำให้เราต้องคิดถึงน้ำหนักของคำว่า 'ความเป็นไปได้' 'โอกาส' จนกระทั่งคำว่า 'ความฝัน' !