ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วรรณคดีก่อนนอน แก้วหน้าม้า
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : พี่เชียร์รี่แลนด์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พบกับวรรณคดีก่อนนอนในรูปแบบนิทานภาพแสนสนุก ยอดหญิงอัปลักษณ์ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ให้ทั้งความสนุกสนาน แฝงข้อคิดสอนใจ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความคิด สติปัญญา และพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วยให้เด็กๆ เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ